Vrienden van Locatelli Geachte heer/mevrouw, Beste vriend, De stichting Locatelli, een stichting die in Landgraaf kinderen, jonge mensen maar ook ouderen in de gelegenheid stelt zich onder deskundige leiding te bekwamen in het bespelen van een strijkinstrument, vraagt u vriend te worden van de Stichting Locatelli. Wat is onze situatie? Aan het begin van deze eeuw heeft de heer Willem Welling het kamerorkest Locatelli opgericht. Vele jaren heeft hij leiding gegeven aan het orkest tot dit jaar (2006) een einde kwam aan zijn succesvolle loopbaan als animator en dirigent van het orkest. Een fatale ziekte maakte een einde aan een leven waarin de muziek een prominente plaats innam. Na een periode van rouw en rust is de leiding over een kamerorkest overgenomen door Ernest Frissen. En na het plotselinge overlijden van Ernest neemt in januari 2019 Ingrid Holleman de taak van Ernest over. Zij repeteert wekelijks en waar mogelijk en gewenst verzorgt zij uitvoeringen met het orkest. Muziek ten gehore brengen levert veel plezier, maar kost ook geld. Onze enige vaste bron van inkomsten is een subsidie van de gemeente Landgraaf. Verder ontvangen we een welkome – incidentele- bijdrage van de stichting ABEL, van de Rabo-bank Landgraaf, het Fonds sociale instellingen van DSM en de stichting Raiffeisen Landgraaf. Bovendien biedt het Eijkhagencollege onderdak aan de musici als zij op donderdag een uur of twee repeteren. Als tegenprestatie zal het kamerorkest desgevraagd muziekuitvoeringen op het Eijkhagencollege verzorgen, maar ook de andere subsidieverstrekkers mogen uiteraard een beroep doen op een muzikale tegenprestatie. U begrijpt dat er heel wat geld nodig is om de inganggezette activiteit een structurele basis te geven. Wij zouden graag van u – indien mogelijk een structurele – bijdrage voor onze activiteiten willen ontvangen. U wordt dan meteen lid van de "Vrienden van Locatelli". De Stichting hoopt op een minimale bijdrage van € 25,-. Uiteraard bent u dan onze bijzondere gast op ieder concert. Wij stellen het zeer op prijs als u ons verzoek om vriend(in) te worden gul honoreert. Met vriendelijke groet, J.G.A.Heinrichs, voorzitter van de stichting Locatelli. (Naam) ………………….. adres………………………………………………………….. meldt zich aan als lid van de vrienden van Locatelli en doneert jaarlijks een bedrag van €……..door overschrijving op rekening NL20RABO014.60.64.526 t.n.v. Stichting Locatelli Landgraaf.